L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la modernització de les llibreries. La dotació és de 300.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 26 de febrer.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és la modernització de llibreries obertes al públic mitjançant la realització d’obres; l’adquisició de béns i equipaments; la incorporació, adaptació o millora de noves tecnologies; l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, i la realització d’accions de promoció del llibre i la lectura.

Les bases estableixen que les activitats objecte de subvenció han de tenir una repercussió directa en la qualitat del servei prestat a l’usuari i en la comercialització del llibre.

Les llibreries que optin a la subvenció han de tenir pàgina web i estar donats d’alta de LibriData de la Cambra del Llibre de Catalunya. A banda, excepte per als establiments de nova creació, la venda de llibres ha de suposar més del 50% de la facturació i ha de ser igual o superior als 50.000 euros anuals.