L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural. La dotació és de 120.000 euros, i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 26 de febrer.

En aquesta l’ínia d’ajuts s’hi inclouen tant els projectes com els llibres publicats de títols individuals o col·leccions de llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement: assaig i pensament, llibres científics i tècnics, clàssics i literatura.

Pel que fa als llibres de caràcter literari, no són subvencionables els escrits originàriament en català. Tampoc són subvencionables els llibres de text i els manuals universitaris, els butlletins interns d’institucions i associacions, les publicacions de partits polítics i entitats públiques o privades, i les de distribució gratuïta o no comercial.

Són subvencionables els costos de redacció en llengua catalana o occitana, traducció en llengua catalana o occitana i edició. Se n’exclouen les despeses de promoció.