El 2019, el Departament de Cultura aquest 2019 ha fet una inversió directe de 2.246.260,10 euros en intervencions de recerca, protecció i difusió del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

Les intervencions comprenen estudis, prospeccions, excavacions i qualsevol altra intervenció que tingui com a finalitat descobrir, documentar o investigar les restes arqueològiques i paleontològiques de Catalunya.

Aquest any, fins al 13 de novembre, s’han realitzat 1.030 intervencions, set més que el 2018, i la xifra més alta des del 2009 (amb 1.074). De les 1.030 intervencions, 861 han estat preventives, 161 de recerca, i 8 d’urgència.