El Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels municipis una Enquesta de participació i hàbits culturals per tal de facilitar la recollida de dades. D’aquesta manera, es vol oferir als ajuntaments de la demarcació un recurs per facilitar i millorar la seva actuació municipal en el desenvolupament de les polítiques culturals.

La iniciativa agafa el testimoni del projecte Demoscerc, realitzat els anys 2005 i 2007 en diverses poblacions de la demarcació de Barcelona. Ara s’han adaptat els continguts i els objectius al context social i cultural actual.

Els objectius de l’enquesta, són:

  • Donar suport a l’avaluació de les polítiques culturals municipals i a la presa de decisions.
  • Aportar una mirada a la participació cultural àmplia i adaptada a la realitat de l’acció a escala municipal.
  • Aportar informació sobre la participació, el consum i la pràctica cultural que fa la ciutadania dins del municipi.
  • Conèixer els motius que fan que part de la ciutadania no participi culturalment o no consumeixi cultura.
  • Detectar formes de participació cultural que s’escapen de l’abast institucional.

L’informe sobre l’enquesta té molt en compte la definició de les diverses formes de participació; les desigualtats en cultura; la perspectiva de gènera; l’àmbit digital en la participació cultural, i els motius de la no participació.