La Diputació de Barcelona destinarà 2.220.000 euros en un paquet de mesures extraordinàries de suport al sector cultural per a la represa de les activitats postconfinament. En total, el pressupost de l’àrea de cultura de l’ens supramunicipal és de 104 milions d’euros.

Les principals mesures extraordinàries estan encaminades a actuacions en la gestió i programació dels equipaments escènics municipals, el suport a la creació local, la continuïtat de les festes majors, la captació de públic per als museus locals i l’adquisició de nous fons per a les biblioteques a les llibreries de proximitat, entre d’altres.

Les mesures

El paquet extra de la Diputació de Barcelona contempla una aportació econòmica de 400.000 euros destinada als equipaments culturals multifuncionals públics per incentivar la programació i reprogramació un cop es vagi reprenent l’activitat amb limitacions com la reducció obligatòria d’aforaments.

També es promou la creació d’una plataforma audiovisual a través dels canals de la Xarxa Audiovisual Local per a la difusió de continguts culturals de companyies de les arts en viu, així com les arts visuals i el patrimoni cultural local, amb una dotació econòmica de 700.000 euros.

La Diputació està treballant en col·laboració amb els ajuntaments i les respectives entitats i comissions en propostes per realitzar activitats culturals en el marc de les festes majors confinades de 2020, les quals seran recollides al web Una altra festa major és possible. D’aquesta manera es vol garantir la continuïtat del suport que la corporació dona als ens locals per a les festes majors a través del fons de prestació i es mantinguin el màxim d’activitats previstes en cada programa, amb formats que respectin les noves condicions de seguretat.

L’ens supramunicipal ha adaptat la convocatòria de subvencions per a activitats culturals a realitzar dins de la demarcació de Barcelona per a l’any 2020 en sectors com els festivals artístics i la cultura popular i tradicional, amb una dotació de 600.000 euros.

A més, ha incrementat la dotació pressupostària per al finançament de les entitats del sector cultural destinades a les funcions pròpies de l’activitat cultural per la seva funció d’interlocució, assessorament i difusió, amb un import de 200.000 euros.

En l’apartat dels museus i centres municipals d’art s’inverteixen 100.000 euros en l’impuls de les eines de difusió per a la captació de nous públics de cara la reobertura dels espais d’exposició i la reprogramació d’activitats artístiques.

Per la seva part, la Xarxa de Biblioteques Municipals destinarà 130.000 euros en l’adquisició de nous fons a les llibreries de proximitat, mentre que també augmenta en 90.000 euros la dotació prevista per a l’adquisició de recursos electrònics amb nous títols i llicències.

Actuacions facilitadores

La Diputació de Barcelona acompanya les mesures extraordinàries amb un paquet de cinc actuacions orientades a facilitar l’execució dels recursos i la gestió de l’activitat cultural:

  • Execució de la totalitat del pressupost per a la realització d’activitats culturals previst per al 2020.
  • Avançament parcial (de fins al 50%) de l’import corresponent a les subvencions.
  • Flexibilització de les condicions de les convocatòries de subvencions en curs, adaptant la justificació a les circumstàncies sobrevingudes per l’estat d’alarma.
  • Pagament de serveis prestats en el termini màxim de 30 dies.
  • Celeritat del pagament de les subvencions aprovades.

D’altra banda, la Diputació de Barcelona impulsarà accions de suport a la difusió mitjançant l’elaboració d’un pla de comunicació i publicitat extraordinari quan es reactivi l’activitat cultural. Així mateix, es treballa conjuntament amb les altres tres diputacions i la Generalitat dins el marc de la Mancomunitat Cultural amb l’objectiu de dur a terme les mesures acordades per tots els agents, públics i privats que en formen part.