La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura ha iniciat el procediment de valoració de les obres presentades a la campanya de compres d’art per de la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani, que enguany compta amb una dotació total de 400.000 euros. La xifra suposa un increment del 166% respecte del pressupost previst en les convocatòries per al mateix fons dels darrers quatre anys, quan en cadascuna es va disposar de 150.000 euros.

La convocatòria inicial de la campanya d’adquisicions de 2020, que es realitza en el marc el Pla integral de les arts visuals, es va publicar el passat 12 de març, amb una dotació inicial de 250.000 euros i un termini per a la recepció de propostes d’adquisició d’obres que s’allargava fins a finals del mes. La declaració de l’estat d’alarma pel coronavirus va interrompre temporalment el període de presentació de sol·licituds, que finalment es va ampliar fins al 28 de maig. Un cop tancada la convocatòria, ja s’ha iniciat el procediment per fer-ne la selecció.

La crisi sanitària no només ha modificat els terminis de sol·licitud i el calendari de selecció de les obres i de resolució final, sinó que també ha fet incloure alguns criteris per afavorir la recuperació econòmica del sector de les arts visuals. En aquest sentit, el Departament de Cultura va ampliar fins als 400.000 euros la dotació destinada a la compra d’obra, i va establir que podien presentar propostes les galeries d’art, els artistes que no estiguessin representats per cap galeria, i també els centres d’art o entitats que hagin participat en la producció de l’obra proposada en la sol·licitud d’adquisició.

Per altra banda, les bases de la convocatòria d’aquest 2020 establien una priorització per a les obres d’autores dones i d’artistes vius/vives.

Les adquisicions es guiaran pel valor referencial de l’obra proposada en la trajectòria de l’artista, així com per significar una aportació en criteris de risc i d’experimentació. L’objectiu últim d’aquests criteris, en els quals es basarà la junta de qualificació, valoració i exportació per fer la selecció final, és que la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani de Catalunya compti amb peces d’interès patrimonial i sigui un reflex fidel de l’actualitat creativa en el context del país.