La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega ha obert la convocatòria de propostes artístiques per al programa oficial de la 40a edició, que se celebrarà del 10 al 13 de setembre de 2020. El termini per presentar candidatures finalitza l’1 de desembre.

Com en la darrera edició, les línies programàtiques de la direcció artística tenen quatre eixos: territori, identitat, compromís i reflexió. A més, es vol posar en valor la transversalitat, l’adscripció a la realitat social i la recerca, en el sentit que les arts de carrer i escèniques ja no es conceben com una simple expressió cultural, sinó com un catalitzador que des dels plantejaments artístics i la creativitat han d’oferir mirades a les necessitats, les inquietuds o els reptes socials i polítics del segle XXI.

En definitiva, FiraTàrrega busca que la programació artística doni cabuda a discursos contemporanis, integradors, universals, cohesionadors i crítics, sense perdre de vista les peces més festives i d’entreteniment de qualitat.

La voluntat de la direcció és oferir un equilibri entre les novetats de la temporada, el resultat de col·laboracions i intercanvis artístics, i la provocació de peces del programa de Suport a la Creació. L’objectiu és que la programació tingui una mirada polièdrica i s’adreci a moltes tipologies de públics diferents.

La direcció artística de FiraTàrrega seleccionarà una cinquantena de companyies, de les quals un 50% catalanes, un 25% de la resta de l’Estat i el 25% restant internacional. L’equilibri entre carrer i sala serà d’un 60 i 40%, respectivament.