El president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, i el director del Termcat, Jordi Bover, han signat la pròrroga de quatre anys del conveni inicial de 2016, d’acord amb la possibilitat que ja s’hi preveia.

L’objectiu del conveni és afavorir el desenvolupament de la terminologia en els diversos àmbits del coneixement. L’acord preveu la compartició d’informació d’interès comú i l’establiment de mecanismes per a garantir, sempre que sigui possible, la difusió de formes comunes per a designar els nous termes.

Ambdues institucions valoren positivament la cooperació establerta en aquests quatre anys. Entre les accions realitzades es destaca la publicació en línia del Vocabulari de la música; l’organització conjunta d’una Jornada de Terminologia el 2017 a la Universitat Jaume I de Castelló sobre L’activitat terminològica com a base per a l’expansió de l’ús social de les llengües, o la participació del membre de l’Acadèmia Josep Lacreu en els Espais Terminològics 2018 organitzats pel Termcat a l’entorn de l’obra de Pompeu Fabra i la terminologia.