L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de creació, adaptació i execució d’activitats pedagògiques organitzades pel Museu d’Història de Barcelona a tots els seus centres i instal·lacions, i destinades tant a públic escolar com a públic general.

El pressupost de licitació és de 162.855,79 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 22 de juliol.

La licitació consta de dos lots. El primer és per a la realització de visites comentades, tallers, guiatge d’itineraris del MUHBA per la Barcelona romana, medieval, moderna i contemporània (excepte el període de la Guerra Civil, els seus antecedents, la postguerra i el franquisme) i la creació i el guionatge d’activitats, les adaptacions i la creació dels materials didàctics corresponents.

El lot 2 contempla la realització de visites comentades, tallers, guiatge d’itineraris del MUHBA sobre la Guerra Civil a Barcelona, els seus antecedents, la postguerra i el franquisme, i la creació, el guionatge d’activitats, les adaptacions i la creació dels materials didàctics corresponents.