El Consell Executiu ha acordat declarar la cultura com a “bé essencial”. El Govern explica que aquest acord ha de servir com a “punt de partida” per elaborar el marc normatiu que garanteixi i reguli l’accés a la cultura i els drets de la ciutadania, que permeti accelerar la represa dels diversos sectors, i que doni resposta a les necessitats dels professionals.

A més, la declaració forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals de la ciutadania i a les indústries i els sectors creatius.

L’Executiu assenyala que el confinament per la Covid-19 ha evidenciat que la cultura i les seves expressions “han estat fonamentals per poder afrontar les situacions d’aïllament de les persones”, i que “esdevenia un bé essencial també per interconnectar-nos entre les persones”.

Per altra banda, el Govern apunta que els efectes de la crisi sanitària han obligat a establir unes mesures restrictives que han tingut un impacte econòmic “especialment significatiu” en el sector cultural, que ha vist paralitzada durant mesos la seva activitat, amb una represa encara molt limitada.

“És, doncs, en moments com l’actual, quan cal vetllar més fermament perquè es garanteixi l’accés a la cultura per part de la ciutadania, així com el dret de tots els agents culturals, especialment al sector creatiu, per recuperar la seva activitat”, afirma.

I és per aquest motiu que el Govern ha acordat declarar la cultura com a “bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva, que, sense perjudici d’altres drets, cal preservar i fomentar”.